Header

AGBs

Algemene voorwaarden voor het huren van een vakantiewoning op PeOos.eu
 1. Het huurcontract komt tot stand tussen de respectievelijke eigenaar van het vakantieverblijf en de gast. PeOos.eu treedt hierbij op als tussenpersoon. Het contract omvat een vakantiewoning met alle toebehoren die zich in en om de woning bevinden.
   
 2. Het verblijf is pas bindend geboekt na ontvangst van de (aan)betaling en deze moet door de gast worden overgemaakt.
   
 3. De eerste betaling dient binnen 4 dagen na boeking te worden voldaan. Het volledige bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van uw verblijf te zijn voldaan. Een vertraging in de betaling staat gelijk aan een annulering en geeft PeOos.eu het recht om het vakantieverblijf aan andere gasten te verhuren. U kunt de geldende betalingsvoorwaarden op uw huurovereenkomst vinden.
   
 4. De huurovereenkomst heeft betrekking op alle personen genoemd in de huurovereenkomst. Met de handtekening verklaart de aanvrager bevoegd te zijn de vermelde deelnemers te vertegenwoordigen. Alle genoemde personen zijn aansprakelijk voor de nakoming van de huurovereenkomst incl. de betalingsverplichting. Wijzigingen dienen voor aankomst in tekstvorm, bij voorkeur per e-mail, aan PeOos.eu te worden gemeld.
   
 5. Een voorreservering is bedoeld voor terugkerende gasten en is voor beide partijen niet bindend. In het geval van een aanvraag voor de gewenste periode van de gast die vooraf heeft voorgereserveerd, ontvangt hij een e-mail waarop hij zijn beslissing om te boeken binnen 24 uur moet communiceren. Vakantiewoningen van vakantieparken en accommodaties in Zeeland zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot voorboeking.
   
 6. Het is niet toegestaan om het maximale aantal personen, dat in de beschrijving van de vakantiewoning staat vermeld, te overschrijden.
   
 7. De huur begint en eindigt op het in de documenten aangegeven tijdstip. In het geval van vervroegde aankomst , kunnen geen claims worden ingediend voor bijv. wanneer er nog niet schoongemaakt is.
   
 8. De gast is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de inventaris die uitsluitend mag worden gebruikt binnen het kader van hetgeen contractueel is overeengekomen. Elke veroorzaakte schade moet worden vergoedt.
   
 9. Vaste gasten zijn gasten die minimaal één keer per jaar een vakantiehuis bij ons boeken. We maken onderscheid tussen gasten die voor de 2e keer komen (bronzen gasten), die voor de 3e tot 5e keer bij ons komen (zilveren gasten) en gasten die al meer dan 6 keer geboekt hebben. De voordelen van het zijn van gold-gast worden u per post meegedeeld wanneer u uw status bereikt.
   
 10. Alle Huisdieren mogen alleen worden meegenomen met toestemming van de eigenaar en dienen op de huurovereenkomst te worden vermeld.
   
 11. De borgsom wordt binnen 10-14 dagen na uw vertrek teruggestort, mits de vakantiewoning onbeschadigd en netjes wordt achtergelaten. Gooi het afval in de daarvoor bestemde containers, ruim de vaatwasser op en zet de radiatoren uit.
   
 12. De gast is verplicht eventuele schade direct aan PeOos.eu te melden. Een latere melding geeft  PeOos.eu  het recht om gevolgschade te doen gelden die de eigenaar of PeOos.eu lijdt doordat de volgende gast aanspraken maakt op vermindering of vergoeding van de geleden schade.
   
 13. Mogelijke klachten dienen direct ter plaatse te worden ingediend of binnen 24 uur nadat de gebreken zijn ontdekt. De gast kan om een ​​oplossing verzoeken, maar moet PeOos.eu een redelijke termijn gunnen om het gebrek te verhelpen. Indien het gebrek niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen, heeft de gast recht op huurprijsvermindering.
   
 14. Telefonische klachten dienen direct ook nog schriftelijk per e-mail aan PeOos.eu te worden gemeld. Vermeld hier ook het appartement en het reserveringsnummer.
   
 15. Latere klachten worden door PeOos.eu niet erkend en geven geen recht op schadevergoeding.
   
 16. Na afloop van de huurperiode is er geen klacht meer mogelijk.
   
 17. Elke annulering van de huurovereenkomst dient per e-mail te gebeuren. In dat geval zijn de annuleringskosten verschuldigd die bij het sluiten van het contract zijn overeengekomen. Naast de annuleringskosten worden de reserveringskosten in rekening gebracht.
 18. Bij een inreisverbod door de Nederlandse overheid houden wij ons aan de Europese reiswetgeving. Wij bieden u dan een omboeking voor uw vakantielocatie aan met minimaal hetzelfde aantal overnachtingen voor een andere periode voor hetzelfde vakantieverblijf.
   
 19. De gast heeft het recht om na overleg met PeOos.eu de huurovereenkomst over te dragen aan een andere gast.
   
 20. In situaties veroorzaakt door overmacht kan PeOos.eu de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder kosten beëindigen.
   
 21. De ondoelmatigheid van individuele bepalingen van de huurovereenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
   
 22. Alle mogelijke rechtszaken betreffende de huur zullen in Nederland worden afgehandeld naar Nederlands recht.

Version: 17, Stand 14.05.2021

Menü